Skup aut

Sprzedaż części

ikona strzałki

Czy można sprzedać samochód nie mając zgody współwłaściciela?

Temat współwłasności pojazdu może wyzwalać różne opinie. Dodatkowa osoba w dowodzie rejestracyjnym auta może pomóc w obniżeniu składki OC, co jest atrakcyjnym rozwiązaniem szczególnie dla świeżo upieczonych kierowców. Niestety, współwłasność może nieść ze sobą potencjalne problemy i nieporozumienia w przypadku braku kontaktu z drugą stroną. Co wówczas zrobić? Czy współwłaściciel może sprzedać auto? Dowiedz się jak to wygląda od strony prawnej.

Chcę sprzedać samochód, który ma współwłaściciela - jak to zrobić?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie można sprzedać samochodu bez zgody uzyskanej od wszystkich współwłaścicieli. W przypadku pojazdu zarejestrowanego na dwie osoby, sprzedaż może nastąpić tylko po uzyskaniu pisemnej zgody obu stron. Konieczne jest złożenie dwóch podpisów na umowie sprzedaży w celu działania zgodnie z prawem. Niestety, zdarza się, że nieuczciwi współwłaściciele próbują sfałszować podpis drugiej strony na umowie sprzedaży, co jest działaniem nielegalnym i podlega karze. W takim przypadku, fałszywa umowa może zostać uznana za nieważną i nie będzie wiążąca dla drugiego współwłaściciela.

Czym się różni własność od współwłasności?

Własność oznacza pełne i niepodzielne prawo jednej osoby do korzystania z rzeczy oraz rozporządzania nią w dowolny sposób, wyłączając inne osoby. Jest to najbardziej kompleksowe prawo rzeczowe, które daje właścicielowi pełną kontrolę nad rzeczą.

Współwłasność, z drugiej strony, oznacza, że własność tej samej rzeczy przynależy niepodzielnie kilku osobom. Współwłaściciele mają prawo do korzystania z rzeczy, ale muszą podzielić się z innymi współwłaścicielami prawem do tej samej rzeczy. Decyzje dotyczące wspólnej własności, takie jak korzystanie z rzeczy, jej sprzedaż czy oddanie w dzierżawę, wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli.

Czy współwłaściciel może sprzedać auto bez wiedzy lub zgody drugiej strony?

Dane o właścicielu samochodu oraz dodatkowych współwłaścicielach widnieją zawsze w dowodzie rejestracyjnym przypisanym do konkretnego auta. Współwłaściciel nie ma prawa do sprzedania samochodu, ma za to możliwość odsprzedania swojej części udziału we współwłasności. Jak wynika z art. 198 Kodeksu Cywilnego: każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Wyrażenie zgody na sprzedaż samochodu przez strony

Współwłaściciel musi wyrazić swoja zgodę na sprzedaż samochodu. Samochód zarejestrowany na dwie osoby może zostać sprzedany tylko i wyłącznie za wiedzą oraz pisemną zgodą obu stron. Oznacza to konieczność złożenia dwóch podpisów na umowie sprzedaży.

Sprzedaż udziału przez współwłaściciela

Aby sprzedać swoją część udziału w prawie do samochodu, współwłaściciel nie potrzebuje zgody drugiej strony i może tego dokonać w każdej chwili. Współwłasność nie jest bowiem zobowiązaniem na całe życie. Może to oczywiście skutkować utratą zniżek i wpłynąć niekorzystnie na wysokość składek OC. Rozwiązaniem może być zrzeczenie się prawa do swojej części pojazdu na rzecz współwłaściciela, lecz w tym przypadku będziemy narażeni na stratę pieniędzy zainwestowanych w pojazd.

Współwłasność związana z użytkowaniem samochodu rodzi często wiele kłopotów. Polskie prawo szczegółowo nie określa sposobu korzystania z pojazdu przez współwłaścicieli. Wszystkie kwestie z tym związane pozostają do ustalenia między nimi. W rodzinie przeważnie nie stanowi to problemu (chociaż zdarzają się wyjątki np. rozwód). Jednak, w przypadku sprzedaży udziałów i współdzielenia auta z obcą osobą może powodować sytuacje niekomfortowe dla obu stron.

Czy współwłaściciel musi być obecny przy transakcji sprzedaży samochodu?

W przypadku, gdy obie strony są zgodne, sprzedaż samochodu nie powinna być problemem. Czasem zdarza się tak, że współwłaściciela nie ma w kraju, jest nieosiągalny, jednak to nie oznacza, że bez fizycznej obecności sprzedaż samochodu nie będzie możliwa. Jeżeli drugi współwłaściciel posiada wszystkie stosowne dokumenty i upoważnienia do sprzedaży samochodu może to zrobić samodzielnie. Sporządzenie umowy kupna-sprzedaży samochodu nie odbiega schematem od tradycyjnej formy gdzie właścicielem pojazdu jest jedna osoba. Na umowie podawane są dane wszystkich właścicieli pojazdu i dane kupującego, a transakcja kończy się podpisaniem dokumentu.