Skup aut

Sprzedaż części

ikona strzałki

Co zrobić po sprzedaży samochodu? Niezbędne formalności

Chcesz sprzedać swój samochód lub przekazać go jako darowiznę komuś z rodziny? Musisz dopilnować niezbędnych formalności w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Jeżeli tego nie zrobisz możesz zostać narażony na konsekwencje kary finansowej w wysokości od 200 do nawet 1000 złotych. Dowiedz się krok po kroku jakie masz obowiązki w przypadku sprzedaży auta.

Jak powiadomić urząd o sprzedaży samochodu?

Aby powiadomić urząd o sprzedaży auta możesz to zrobić na dwa sposoby: zgłosić transakcję przez internet lub osobiście w urzędzie. W przypadku gdy chcesz to zrobić przez internet potrzebny będzie profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu – czyj to obowiązek?

Sprzedaż samochodu powinna zostać zgłoszona przez aktualnego właściciela pojazdu, który sprzedał lub darował pojazd innej osobie. Co ważne, jeśli w dowodzie rejestracyjnym jest kilku właścicieli pojazdu wszyscy wymienieni muszą zgłosić jego zbycie. W przypadku, gdy nie jest możliwe dokonanie tego osobiście w urzędzie, konieczne jest sporządzenie upoważnienia na piśmie, pozwalającego na reprezentację w tej sprawie. Pełnomocnictwo jest dodatkowo płatne za każdą osobę, dlatego należy uwzględnić opłatę skarbową w wysokości do 22 zł. Jeżeli współwłaścicielem jest bliska rodzina np. żona – pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Jakie dokumenty trzeba przygotować przy zgłoszeniu sprzedaży samochodu?

W momencie sprzedaży samochodu, aktualny właściciel powinien dostarczyć odpowiednie dokumenty i informacje, takie jak umowa sprzedaży pojazdu lub umowę darowizny (skan lub zdjęcie dokumentu), dowód rejestracyjny, ważne ubezpieczenie, dane nabywcy pojazdu. Następnie należy przygotować:

 • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu, które dostaniesz w odpowiednim urzędzie. Znajdziesz taki dokument do pobrania na stronie internetowej urzędu.
 • >Dowód osobisty lub paszport.
 • Jeśli jesteś cudzoziemcem – kartę pobytu.

Jest to niezbędne, aby potwierdzić zmianę właściciela w rejestrze pojazdów. W ten sposób zapewniamy, że nowy właściciel zostaje oficjalnie zarejestrowany jako właściciel pojazdu, a poprzedni właściciel zwalnia się z odpowiedzialności za ten samochód. Urzędnik umieści na dokumencie potwierdzającym zbycie lub nabycie pojazdu urzędową adnotację, która potwierdzi twoje zgłoszenie.

Jak przeprowadzić zgłoszenie sprzedaży auta online?

 • Wejdż na stronę www.gov.pl.
 • Otwórz zakładkę: Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę.
 • Następnie wypełnij ankietę odpowiadając na kilka prostych pytań.
 • Kliknij: ZŁÓŻ WNIOSEK
 • Zostaniesz przeniesiony na stronę login.gov.pl, następnie wybierz sposób logowania.
 • W usłudze „Mój pojazd” zobaczysz pojazdy, których jesteś właścicielem. Wybierz właściwy i kliknij: ZGŁOŚ ZBYCIE POJAZDU.
 • Jeżeli pojazd miał więcej właścicieli, zaznacz oświadczenie, że wyrażają zgodę na jego sprzedaż.
 • Podaj datę sprzedaży pojazdu.
 • Sprawdź i w razie potrzeby uzupełnij swoje dane.
 • Podaj dane nabywcy.
 • Zeskanuj i dołącz dokument, który potwierdza zbycie pojazdu.
 • Wybierz urząd do którego wyślesz zgłoszenie.
 • Sprawdź formularz zgłoszenia i podpisz się elektronicznie podpisem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Kliknij WYŚLIJ. Następnie, powinien wyświetlić się komunikat, że zawiadomienie zostało wysłane. Na swoją skrzynkę Gov (ePUAP) dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Ten dokument potwierdza złożenie zgłoszenia.

Jaki jest termin zgłoszenia sprzedaży pojazdu?

Termin obowiązujący na zgłoszenie to 30 dni kalendarzowych od dnia zbycia/nabycia pojazdu, czyli na przykład podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu.

Gdzie można osobiście złożyć zawiadomienie o sprzedaży samochodu?

Należy udać się do wydziału komunikacji urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Może być to:

 • Starostwo powiatowe,
 • Urząd miasta,
 • Urząd dzielnicy miasta (np. w Warszawie).

Co z ubezpieczeniem OC po sprzedaży samochodu?

Po dokonaniu sprzedaży samochodu, obowiązkiem sprzedającego jest zgłoszenie tego faktu swojemu ubezpieczycielowi i złożenie odpowiednich dokumentów w celu przeniesienia polisy OC na nowego właściciela auta. Nowy właściciel powinien również poinformować swojego ubezpieczyciela o zakupie pojazdu, aby polisa OC została na niego przeniesiona.

Podsumowując

Po spełnieniu obowiązkowych formalności związanych ze zgłoszeniem sprzedaży samochodu, możesz odetchnąć z ulgą, wiedząc, że wszystko zostało załatwione zgodnie z przepisami. Pamiętaj, że poprawne zgłoszenie transakcji i przekazanie dokumentów w Wydziale Komunikacji pozwala uniknąć niechcianych konsekwencji finansowych. Szczęśliwej podróży!