Skup aut

Sprzedaż części

ikona strzałki

Czym jest szkoda całkowita i co powinieneś o niej wiedzieć?

Szkoda całkowita to stan pojazdu, którego koszt naprawy uznawany jest przez ubezpieczyciela za nieopłacalny np. w wyniku wypadku drogowego. Dotyczy to również braku możliwości likwidacji szkody wskutek zalania, pożaru, czy zderzeniu ze zwierzęciem na drodze. Co oznacza szkoda całkowita dla kierowcy? Jakie prawa i obowiązki ma właściciel pojazdu i kto pokrywa odszkodowanie w tym przypadku? Komunikat o szkodzie całkowitej może budzić strach u właściciela samochodu, który zaczyna spisywać swój pojazd na straty. Nie w każdym jednak przypadku będzie to niekorzystne, dlatego warto wiedzieć, że kwestie odszkodowania za zniszczone auto zależą tutaj od ubezpieczyciela. W zależności od wykupionej polisy na ubezpieczenie OC i AC podejmowane są odpowiednie kroki.

Co to jest szkoda całkowita i kto ją stwierdza?

Orzeczenie szkody całkowitej wydawane jest przez ubezpieczyciela po dokonaniu oceny stanu pojazdu przez rzeczoznawcę. Rzeczoznawca to specjalista, który posiada uprawnienia do dokonywania oceny stanu technicznego pojazdów i oszacowania wartości rynkowej pojazdów. Po dokonaniu oceny stanu pojazdu rzeczoznawca wydaje opinię dotyczącą możliwości naprawy auta oraz szacunkowych kosztów naprawy. Jeśli koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość lub jest nieopłacalna, rzeczoznawca stwierdza szkodę całkowitą.

Szkoda całkowita - ile dostanie właściciel auta?

Jeśli ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą, jego obowiązkiem jest wypłata odszkodowania w wysokości równej wartości auta w momencie wystąpienia szkody, określonej w polisie ubezpieczeniowej. Wartość pojazdu w momencie wystąpienia szkody to cena, jaką pojazd mógłby uzyskać na rynku w momencie wystąpienia szkody, przy założeniu, że pojazd byłby w takim samym stanie technicznym i wizualnym, jaki miał w momencie zakupu.

Jeśli doszło do szkody całkowitej z winy innego kierowcy, to sprawca szkody jest zobowiązany do uiszczenia odszkodowania. W takiej sytuacji właściciel pojazdu, którego pojazd został uszkodzony, może zgłosić roszczenie do ubezpieczenia OC sprawcy szkody. Jeśli ubezpieczenie OC sprawcy obejmuje szkody całkowite, to ubezpieczyciel może zapewnić właścicielowi pojazdu samochód zastępczy na czas naprawy szkody lub na okres, w którym właściciel pojazdu znajdzie nowe auto.

Co powinno znaleźć się w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?

Jeśli ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą, jego obowiązkiem jest wypłata odszkodowania w wysokości równej wartości auta w momencie wystąpienia szkody, określonej w polisie ubezpieczeniowej. Wartość pojazdu w momencie wystąpienia szkody to cena, jaką pojazd mógłby uzyskać na rynku w momencie wystąpienia szkody, przy założeniu, że pojazd byłby w takim samym stanie technicznym i wizualnym, jaki miał w momencie zakupu.

Jeśli doszło do szkody całkowitej z winy innego kierowcy, to sprawcaszkody jest zobowiązany do uiszczenia odszkodowania. W takiej sytuacji właściciel pojazdu, którego pojazd został uszkodzony, może zgłosić roszczenie do ubezpieczenia OC sprawcy szkody. Jeśli ubezpieczenie OC sprawcy obejmuje szkody całkowite, to ubezpieczyciel może zapewnić właścicielowi pojazdu samochód zastępczy na czas naprawy szkody lub na okres, w którym właściciel pojazdu znajdzie nowe auto.

Szkoda całkowita z OC czy AC?

Szkoda całkowita z ubezpieczenia autocasco (AC), często orzekana jest wtedy, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe uzna, że koszt naprawy jest wyższy niż 70% rynkowej wartości samochodu w stanie poprzednim (nieuszkodzonym).

W przypadku szkody całkowitej z obowiązkowego ubezpieczenia OC, ubezpieczyciel zwróci Ci sumę ubezpieczenia, która pokryje koszty związane ze złomowaniem pojazdu. Suma ta zależy od wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz od okresu, na jaki została ona zawarta.

Należy pamiętać, że każda sytuacja jest inna i kryteria orzekania szkody całkowitej mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela i rodzaju ubezpieczenia. Dlatego ważny jest kontakt z firmą ubezpieczeniową odnośnie swoich praw i możliwości w przypadku szkody całkowitej.

Wrak samochodu - i co dalej?

Część właścicieli pojazdów ze szkodą całkowitą zastanawia się co zrobić z wrakiem. W takiej sytuacji właściciel może sprzedać go na własną rękę do stacji demontażu, gdzie zostanie zezłomowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a następnie wyrejestrować go w Wydziale Komunikacji. Postaw na sprawdzoną firmę zajmującą się auto złomowaniem! Skontaktuj się z naszą firmą 730 099 997, zrobimy korzystną wycenę i zorganizujemy transport na nasz koszt. Wszystko legalnie i w pełni bezpiecznie!