Skup aut

Sprzedaż części

ikona strzałki

Czym jest szkoda istotna i co oznacza dla historii samochodu?

Powszechna cyfryzacja pozwoliła stworzyć narzędzia pomocne dla osób zainteresowanych kupnem i sprzedażą samochodu. System CEPiK jest jednym z nich. Umieszcza się w nim wszelkie dane o pojazdach poruszających się po drogach w naszym kraju takie jak wiek, przebieg, badania techniczne oraz wpisy od ubezpieczycieli o dokonywanych naprawach po kolizjach lub innych zdarzeniach losowych w ramach polisy OC lub AC (autocasco). W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszą się firmy oferujące usługę odkupienia samochodów za gotówkę. Należą do nich zarówno auto komisy, auto szroty, czy skupy aut. To bardzo wygodna i przede wszystkim szybka opcja sprzedaży czy zakupu samochodu, jednak jak w każdej gałęzi zajmującej się handlem możemy i w tym przypadku trafić na nieuczciwych sprzedawców. Aby zarobić na transakcji właściciele wyżej wspomnianych placówek często zawyżają wartość sprzedawanego samochodu.

Czym jest szkoda istotna?

Według przepisów z dnia 15 marca 2020 r zawartych w prawie o ruchu drogowym za szkodę istotną uznaje się taką, która dotyczy układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu, która może mieć wpływ na bezpieczeństwu ruchu drogowego i kwalifikuje pojazd do dodatkowego badania technicznego. Szkodę musi stwierdzić ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Szkody istotnej nie należy jednak mylić ze szkodą całkowitą. Są to dwa różne pojęcia które funkcjonują w terminologii ubezpieczyciela.

Szkoda całkowita ma miejsce wtedy, gdy samochód nie nadaje się do dalszej eksploatacji lub koszty naprawy przekraczają jego wartość w dniu likwidacji szkody.

Czy szkoda istotna musi dyskwalifikować pojazd?

W związku z otrzymanym zgłoszeniem szkody istotnej nie należy się martwić, ponieważ uszkodzenia wcale nie muszą być poważne i należy taki wpis traktować raczej jako fakt jej likwidacji oraz nie traktować pojazdu jako wraku nie nadającego się do dalszej eksploatacji. Do jej stwierdzenia wystarczy np. wjechać samochodem w ubytek w jezdni i uszkodzić jego zawieszenie. Jeśli naprawa została przeprowadzona w autoryzowanym serwisie (ASO), może to wpływać pozytywnie na wartość pojazdu i jego wiarygodność.

Rozliczenie powstałej szkody z polisy OC lub AC spowoduje wpisanie szkody istotnej do historii naszego pojazdu. Może się jednak zdarzyć, że samochód uległ poważnemu uszkodzeniu, a szkoda nie była likwidowana przez ubezpieczyciela lecz przez właściciela. W tym przypadku żaden zapis w bazie się nie pojawi.

W praktyce to rzeczoznawca ocenia szkodę jako zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego i decyduje o wpisie do rejestru gdy uszkodzenie jest likwidowane z ubezpieczenia. Jednakże, nigdy nie należy bagatelizować takiego wpisu w historii pojazdu.

Co szkoda istotna oznacza dla historii samochodu?

Warto podkreślić, że wpis o „szkodzie istotnej” niekoniecznie oznacza, że samochód jest w złym stanie. Wiele pojazdów, które były poważnie uszkodzone i naprawione, może być w pełni sprawnych i bezpiecznych do dalszego użytku. Kluczowe jest jednak dokładne zbadanie historii pojazdu i dokonanie odpowiedniej oceny przed podjęciem decyzji o zakupie lub sprzedaży samochodu.

Szkoda istotna, podsumowując:

  • jest to fakt likwidacji uszkodzenia pojazdu z polisy ubezpieczyciela,
  • nie dyskwalifikuje pojazdu do jego kupna czy sprzedaży,
  • nie wpływa istotnie na wartość pojazdu o ile naprawa przeprowadzona została w ASO,

  • wpis o szkodzie daje potencjalnemu nabywcy możliwość sprawdzenia pojazdu pod kątem dokonywanych napraw.

Gdzie należy szukać zapisu o szkodzie istotnej pojazdu?

Zapis “Powstanie szkody istotnej” znajdziemy w Raporcie Historii Pojazdu:

  • Raport Centralnej Ewidencji Pojazdów – do pobrania po podaniu numeru rejestracyjnego, numeru VIN i daty pierwszej rejestracji,
  • Raport Historii Pojazdu Autobaza – do pobrania po podaniu numeru VIN pojazdu.

Obok zapisu pojawi się także adnotacja z nazwą towarzystwa ubezpieczeniowego rozliczającego naprawę oraz opis szkody. Oczywiście w raporcie znajdziemy także szereg innych przydatnych informacji na temat interesującego nas pojazdu,
takich jak:

  • wiek pojazdu,
  • dane techniczne,
  • historie serwisową,
  • informacje z bazy pojazdów skradzionych.

Możemy w ten sposób sprawdzić czy pojazd jest bezwypadkowy, jaki ma rzeczywisty przebieg lub czy nie pochodzi z kradzieży.

Szkoda istotna – co dalej?

Należy pamiętać, że brak informacji o szkodzie istotnej w ogłoszeniu lub podczas rozmowy ze sprzedawcą nie musi świadczyć o złej woli sprzedającego. Po prostu może on nie zostać poinformowany, że szkoda likwidowana z OC czy AC sprawcy została uznana jako istotna. Dlatego polecamy, aby zarówno sprzedający jak i kupujący sprawdzali, czy w raporcie VIN nie znajduje się taki zapis, co pozwoli uniknąć posądzenia o próbę oszustwa.