Skup aut

Sprzedaż części

ikona strzałki

Dlaczego recykling samochodowy jest ważny dla gospodarki krajowej?

Według najnowszych prognoz szacuje się, że roczne zużycie surowców mineralnych, paliw kopalnych i biomasy wzrośnie dwukrotnie do 2050 roku. Jest to wynikiem wzrastającej liczby ludności, jej zamożności i krótszego cyklu życia produktów.Obecnie Unia Europejska jest uzależniona od importowanych surowców w 40 procentach. Jest to więcej niż inne regiony na świecie, przy czym wiele z tych zasobów już w najbliższym czasie może się całkowicie wyczerpać.

W związku z tym coraz większe znaczenie mają surowce i materiały pochodzące z odzysku (tzw. wtórne), np. metale, plastik, guma, papier, szkło. Odzysk niektórych surowców z odpadów jest na poziomie 40–50% i ma to związek z coraz lepszym systemem sortowania odpadów i konsekwentną polityką preferującą ich ponowne wykorzystywanie.

Znaczenie recyklingu w Polsce

W Polsce również obserwujemy coraz większy nacisk na wykorzystywanie odpadów, zarówno z procesów produkcyjnych, jak i ze skupu. Wymuszają to z jednej strony obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska, a z drugiej względy ekonomiczne. Dotyczy to m.in. złomu i odpadów stalowych, metali nieżelaznych (miedzi, aluminium, ołowiu, cynku i cyny oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów, a także wycofanych pojazdów samochodowych.

Pod koniec 2022 r. było w Polsce zarejestrowanych 26,675 mln aut osobowych.
Funkcjonowanie tak dużej liczby pojazdów nie pozostaje jednak bez znaczenia dla środowiska, głównie poprzez zużycie energii i zasobów, wytwarzanie odpadów podczas produkcji i ich eksploatacji, emisję gazów oraz substancji niebezpiecznych, a także – po zakończeniu ich użytkowania – zwiększająca się liczba odpadów. Taki pojazd powinien wówczas trafić do legalnej stacji demontażu i zostać poddany recyklingowi.

Recykling samochodowy - Stacje Demontażu Pojazdów

Sukcesywnie na terenie Polski wzrasta liczba stacji demontażu pojazdów samochodowych. W 2010 roku było zarejestrowanych 689 tego typu obiektów, a w 2012 ich liczba zwiększyła się do 792. Lista wszystkich zarejestrowanych stacji demontażu jest stale aktualizowana.

Recykling samochodów w profesjonalnych stacjach demontażu umożliwia odzyskanie cennych materiałów, takich jak stal, aluminium, plastik czy szkło. Dzięki temu ogranicza się potrzebę wydobycia i przetwarzania surowców, co przekłada się na oszczędności i zrównoważony rozwój. Metale żelazne i nieżelazne w sumie stanowią największą część całkowitej masy pojazdów, która waha się w granicach 70–80 %.

Skład surowcowy produkowanych samochodów jest różny w zależności od rodzaju i marki samochodu. Wiąże się to z rodzajem i ilością odzyskiwanych w procesie recyklingu surowców metalicznych.

Średnia zawartość metali w pojeździe samochodowym:

 • Stal: 788,7kg

 • Żeliwo: 183,1 kg

 • Aluminium: 82,6 kg

 • Miedź: 19,1 kg

 • Cynk: 7,3 kg

 • Ołów: 11,3 kg

 • Platyna: 0,0027 kg

 • Gdy części nadające się do ponownego użycia lub recyklingu zostaną oddzielone, karoseria jest rozdrabniana. Plastik, gumy, szkła i inne materiały, które pozostają po rozdrobnieniu karoserii samochodu są poddawane odzyskowi. Wszystkie płyny samochodowe są również odzyskiwane do recyklingu lub odpowiedniej utylizacji.

  W końcu działalność związaną z częściami używanymi zyskuje na znaczeniu, tworząc nowe możliwości biznesowe. Klienci mogą korzystać z tańszych, ale wciąż wysokiej jakości części z drugiej ręki, co zwiększa dostępność rozwiązań naprawczych. A ciągły wzrost liczebności stacji demontażu pojazdów przyczynia się do otwierania nowych możliwości biznesowych, w tym miejsc pracy dla lokalnych mieszkańców.

  Jakie znaczenie ma recykling samochodowy dla gospodarki krajowej? Podsumowanie

  Redukcja importu surowców oraz rozwijający się rynek części używanych mogą przyczynić się do poprawy bilansu handlowego kraju, zmniejszając potrzebę zakupu surowców za granicą.

  W miarę jak branża motoryzacyjna staje się bardziej globalna, recykling samochodowy może promować międzynarodową współpracę, wymianę doświadczeń i technologii.

  Przemysł recyklingu samochodowego generuje wiele miejsc pracy, od pracownikówzajmujących się demontażem samochodów po specjalistów ds. przetwarzania odpadów. To także istotne źródło zatrudnienia w gospodarce.

  Dzięki recyklingowi samochodowemu można obniżyć koszty produkcji nowych części oraz ograniczyć zapotrzebowanie na importowane surowce. To z kolei przekłada się na konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw i przemysłu motoryzacyjnego.

  W związku z powyższymi korzyściami, recykling samochodowy stanowi istotny element gospodarki krajowej, przyczyniając się zarówno do zrównoważonego rozwoju, jak i poprawy sytuacji ekonomicznej kraju. Dlatego promowanie i rozwijanie tej dziedziny np. poprzez korzystanie z autoryzowanych stacji demontażu pojazdów, ma kluczowe znaczenie dla długotrwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej.