Skup aut

Sprzedaż części

ikona strzałki

Otrzymałeś samochód w spadku i chcesz go sprzedać? Sprawdź, o czym warto pamiętać!

Śmierć bliskiej osoby to przykre doświadczenie emocjonalne, które w dodatku niesie za sobą szereg formalności. Jedną ze spraw, którą należy uregulować jest ustalenie spadkobierców. Jeżeli zostaniesz nowym właścicielem samochodu po zmarłej osobie i zdecydujesz się go sprzedać to koniecznie sprawdź jakie procedury Cię czekają.

Jak wygląda dziedziczenie samochodu po zmarłej osobie?

W przypadku kiedy zmarły pozostawił po sobie testament, a w nim wskazał osobę której przepisuje samochód, wystarczy wystąpić o formalne poświadczenie u notariusza. Istotne jest, aby stawili się wszyscy, którzy mogą być spadkobiercami wraz z odpisem aktu zgonu i odpisami aktów stanu cywilnego, tj.: akt urodzenia i akt małżeństwa spadkobierców. Wszystkie te dokumenty można pobrać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeśli notariusz będzie miał jakiekolwiek wątpliwości dotyczące testamentu będzie mógł przekierować sprawę do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłej osoby.

Dziedziczenie na mocy ustawy

W przypadku nie pozostawienia testamentu, dziedziczenie własności zmarłego odbywa się na mocy ustawy. Według dziedziczenia ustawowego i prawa obowiązującego w Polsce w przypadku braku testamentu, samochód i inne należące do zmarłego rzeczy przypadają na małżonka, dzieci lub w przypadku ich nie posiadania na rodziców i rodzeństwo. W tym przypadku, cała procedura odbywa się u notariusza lub w sądzie rejonowym.

Współwłaściciele, a spadek

W przypadku, gdy kilka osób dziedziczy po zmarłym samochód, który nie podlega podziałowi, konieczne jest podjęcie wspólnej decyzji w sprawie dalszego losu tego mienia. Jeśli na przykład stajemy się właścicielem ćwierć udziału w samochodzie, musimy ustalić, kto ostatecznie otrzyma pojazd. Aby rozwiązać tę sytuację, konieczne jest zniesienie współwłasności, czyli zrzeczenie się przez pozostałych spadkobierców swoich praw do spadku. W praktyce, zazwyczaj wiąże się to także ze spłatą odpowiedniej wartości za część udziału. Alternatywnie, samochód może zostać sprzedany, a uzyskane środki finansowe podzielone między współwłaścicieli zgodnie z ich udziałami.

Jak sprzedać samochód otrzymany w spadku po zmarłym?

Przed sprzedażą samochodu, który został odziedziczony po zmarłej osobie, należy dopełnić kilku formalności. Pierwszą z nich jest przerejestrowanie pojazdu na nowego właściciela. W tym celu konieczne jest udanie się do odpowiedniego wydziału komunikacji w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Musimy mieć przygotowane niezbędne dokumenty, takie jak:

    1. Wniosek o rejestrację – należy wypełnić odpowiedni wniosek, który będzie zawierał informacje dotyczące zarówno poprzedniego właściciela (zmarłej osoby), jak i nowego właściciela (osoby, która odziedziczyła pojazd).
    2. Poświadczenie nabycia pojazdu sądowe lub notarialne – o dokument, który potwierdza przeniesienie własności samochodu na nowego właściciela, czyli osobę, która odziedziczyła pojazd po zmarłym.
    3. Dowód rejestracyjny pojazdu i kartę pojazdu (jeśli jest dostępna) – oba dokumenty są niezbędne do przerejestrowania samochodu na nowego właściciela.
    4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – aby potwierdzić tożsamość osoby składającej wniosek o przerejestrowanie samochodu.


Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i wniosków, proces przerejestrowania samochodu powinien zostać zakończony w ciągu dwóch tygodni. Dopiero po zakończeniu tego procesu nowy właściciel będzie miał pełne prawa do samochodu, w tym możliwość decydowania o jego ewentualnej sprzedaży. Co ważne, w przypadku otrzymania auta w spadku, nie jest pobierany podatek od darowizny.

Warto pamiętać, że przed przystąpieniem do sprzedaży samochodu, istotne jest również zapoznanie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sprzedaży pojazdów, takimi jak konieczność wystawienia umowy sprzedaży, potwierdzenie stanu technicznego pojazdu oraz opłacenie wszelkich wymaganych podatków i opłat.

Ubezpieczenie OC, a śmierć właściciela

W przypadku śmierci właściciela samochodu, polisa ubezpieczeniowa OC wciąż obowiązuje przez określony czas, zazwyczaj do daty wygaśnięcia umowy ubezpieczenia. Jednak, w praktyce, wiele firm ubezpieczeniowych wymaga zgłoszenia śmierci właściciela samochodu w celu dokonania odpowiednich zmian w polisie. Co ważne, polisa przechodzi na spadkobierców wraz z prawem do własności pojazdu. Jeśli umowa ubezpieczenia wygasa przed zakończeniem postępowania spadkowego, musi być odnowiona, nawet jeśli formalnie samochód nie posiada aktualnego właściciela. OC jako obowiązkowe ubezpieczenie musi być ciągłe, a przerwanie polisy może skutkować nałożeniem kary finansowej na wszystkich spadkobierców.

Jeśli chcesz pozbyć się odziedziczonego samochodu, istnieje możliwość jego zezłomowania i wyrejestrowania. W takim przypadku polisa OC przestaje obowiązywać.

Podsumowanie

Sprzedaż auta otrzymanego w spadku jest możliwa, jednak najpierw należy przerejestrować pojazd na nowego właściciela według obowiązujących przepisów. W przypadku współwłaścicieli, konieczne jest spłacenie innych spadkobierców w zamian za zrzeczenie się prawa do pojazdu. Ubezpieczenie OC przechodzi na spadkobierców, którzy są odpowiedzialni za opłacanie składek. Warto pamiętać, że polisa OC traci ważność po wygaśnięciu umowy, a sprzedaż samochodu może być poprzedzona zakończeniem postępowania spadkowego. Pamiętaj, że jeśli chcesz po prostu pozbyć się auta po śmierci właściciela pojazdu i nie płacić składek OC, wystarczy go zezłomować.