Skup aut

Sprzedaż części

ikona strzałki

Wypadek a kolizja - czym się różnią?

Rozwój motoryzacji na świecie, spowodował zwiększenie liczby pojazdów poruszających się po drogach i parkingach. Nie zawsze jednak ich użytkownicy zachowują ostrożność i jeżdżą zgodnie z przepisami ruchu drogowego, narażając siebie i innych na wypadek lub kolizję. Czym jest wypadek, a czym kolizja? Co różni te dwa zdarzenia drogowe i jakie są ich konsekwencje? Aby uzupełnić wiedzę w tym temacie, przeczytaj nasz artykuł.

Wypadek samochodowy — definicja

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 128), wypadek jest to „zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”. Z treści ustawy wynika, że wypadek ma miejsce, gdy u osoby poszkodowanej stwierdzono uszczerbek na zdrowiu lub następstwem wypadku jest śmierć.

Kolizja - czym jest? Definicja

Kolizja, według obowiązujących przepisów jest to „zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające mniej niż 7 dni”. Oznacza to, że poszkodowani nie mają poważnych obrażeń, a straty są jedynie materialne.

Kolizji nie należy też mylić ze stłuczką.
Stłuczka to nieznaczne, często nieodczuwalne uszkodzenie pojazdu, które nie powoduje poważniejszych szkód ani obrażeń u osób uczestniczących w zdarzeń.

Wypadek a kolizja – co je różni?

Często wiele osób zastanawia się jak interpretować kodeks drogowy. Ważne są tutaj okoliczności zdarzenia, aby dobrze rozróżnić te oba pojęcia. Wypadek drogowy jest sytuacją, w której dochodzi do uszkodzenia pojazdu lub obrażeń uczestników, podczas gdy kolizja niekoniecznie musi prowadzić do takich skutków – jest to po prostu niezamierzone zderzenie się dwóch lub więcej pojazdów na drodze.

Jak zachować się podczas wypadku drogowego?

Będąc świadkiem lub uczestnikiem wypadku drogowego w pierwszej kolejności powinniśmy powiadomić służby ratownicze i wezwać policję, podając w miarę możliwości miejsce zdarzenia oraz ilość osób poszkodowanych.

Następnie trzeba zabezpieczyć miejsce zdarzenia w taki sposób, aby inni użytkownicy ruchu drogowego bezpiecznie je ominęli lub mogli się zatrzymać. Kiedy bierzemy udział w zdarzeniu drogowym ważne jest też, aby w miarę możliwości stworzyć dogodny dojazd na miejsce jednostek ratowniczych i policji. Do czasu przyjazdu ratowników, obowiązkowo trzeba udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Możemy także w miarę możliwości ustalić świadków zdarzenia, w celu pomocy policji w wyłonieniu potencjalnego sprawcy. Po przybyciu służb ratowniczych i służb mundurowych stosujemy się bezwzględnie do ich poleceń i dyspozycji.

Co ważne, nie usuwamy uszkodzonych pojazdów z drogi!
Jeżeli uczestniczyłeś w wypadku i chcesz sprzedać swój zniszczony samochód, skontaktuj się z nami. Skupimy każde auto powypadkowe i zapewniamy darmowy transport.

Jak zachować się podczas kolizji drogowej?

Gdy jesteśmy świadkiem lub uczestnikiem kolizji drogowej powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia. W miarę możliwości usunąć pojazdy z drogi, aby nie narażać na niebezpieczeństwo innych użytkowników ruch drogowego.

W Polsce w przypadku kolizji samochodowej, w której nie dochodzi do uszkodzenia pojazdów lub obrażeń uczestników, nie jest konieczne wzywanie policji. W takiej sytuacji ważne jest jednak, aby uczestnicy zdarzenia spisali oświadczenie o kolizji, które będzie niezbędne w ewentualnym procesie o odszkodowanie.

Co powinno zawierać oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Aby sporządzić oświadczenie należy uwzględnić takie informacje jak:

 • datę, godzinę oraz miejsce zdarzenia,
 • pełne dane kierowców (imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania),
 • numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w zdarzeniu,
 • numer polisy i nazwę firmy ubezpieczeniowej sprawcy,
 • opis okoliczności zdarzenia,
 • opis uszkodzenia pojazdu,
 • przyznanie się do winy sprawcy kolizji,
 • dane ewentualnych świadków zdarzenia,
 • czytelne podpisy kierowców,
 • zdjęcia pojazdów i ich uszkodzeń.

 • Z tak wypełnionym oświadczeniem udajemy się do firmy ubezpieczeniowej, w której mamy ubezpieczony pojazd.

  Kolizja a wypadek - konsekwencje prawne

  Wypadek drogowy w świetle prawa jest bardzo poważnym naruszeniem przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego i podlega odpowiedzialności karnej. Wymaga także interwencji policji. Kodeks karny mówi, że osoba, która naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowała tym samym wypadek, w którym inna osoba odniosła lekki lub średni uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kara zwiększa się jeśli osoba poszkodowana poniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu lub poniosła śmierć. Sprawca takiego zdarzenia podlega wówczas karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

  W przypadku kolizji drogowej większość spraw załatwiamy sami i nie ponosimy odpowiedzialności karnej. Chyba, że wzywamy na miejsce policję w celu ustalenia winnego zdarzenia lub zbadania trzeźwości kierowcy. Sprawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń, art. 86 § 1 który stanowi: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Kara będzie bardziej restrykcyjna, jeśli sprawca kolizji był nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających.

  Podsumowanie

  Wypadek drogowy, czy kolizja mogą przydarzyć się każdemu użytkownikowi pojazdu w ruchu drogowym. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie okoliczności towarzyszących każdemu z tych zdarzeń. Pozwala nam to na podjęcie stosownych działań do sytuacji i uniknięcie niepotrzebnych komplikacji. Najważniejsze jest jednak zachowanie bezpieczeństwa i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego w celu uniknięcia powyższych zdarzeń. Życzymy szerokiej drogi!