Skup aut

Sprzedaż części

ikona strzałki

Wyrejestrowanie samochodu w 2023 roku - krok po kroku

Wyrejestrowanie samochodu lub innego pojazdu jest obowiązkiem właściciela oraz współwłaściciela. Wymaga to wypełnienia odpowiednich dokumentów i złożenia ich osobiście w odpowiednim urzędzie. Wyrejestrowanie pojazdu jest regulowane przez przepisy prawa o ruchu drogowym, które zapewniają prawne i administracyjne ramy dla procesu wyrejestrowania pojazdu. Jak i gdzie przeprowadzić tę procedurę? Jakie dokumenty będą potrzebne i kiedy należy wyrejestrować pojazd? Jakie konsekwencje poniesiemy, gdy nie wyrejestrujemy pojazdu? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Jak wyrejestrować samochód?

Pojazd należy wyrejestrować w tym samym właściwym organie w którym został zarejestrowany.

Aby wyrejestrować pojazd w Polsce, należy wykonać następujące kroki:

1.Zgłosić rezygnację z rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zameldowania.

2.Zwrócić tablice rejestracyjne oraz potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu.

3.Przy wyrejestrowaniu pojazdu właściciel powinien również zlikwidować ubezpieczenie OC.

Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, wypełniając odpowiednie formularze i dokumenty.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania auta?

Do wyrejestrowania samochodu, właściciel pojazdu powinien przygotować odpowiednie dokumenty:

 • odręcznie wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu, który pobierzesz w urzędzie lub wydrukujesz ze strony internetowej,
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • dowód wpłaty w wysokości 10 zł,
 • w przypadku współwłasności wymagana jest obecność współwłaściciela pojazdu lub udzielone przez niego pełnomocnictwo.

 • W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty lub procedury, w zależności od sytuacji, w której pojazd jest wyrejestrowywany.
  Pojazd należy również wyrejestrować w przypadku złomowaniu w stacji demontażu lub przekazaniu go do punktu skupu, po kradzieży pojazdu, po kasacji za granicą, po wycofaniu pojazdu z obiegu, po jego sprzedaży lub po sprzedaży za granicę oraz po całkowitej utracie pojazdu bez zmiany właściciela.

  Dokumenty do wyrejestrowania pojazdu po złomowaniu

  W przypadku złomowania pojazdu i wyrejestrowania go, konieczne są następujące dokumenty:
  zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu

 • tablice rejestracyjne
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu jeżeli była wydana

 • Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży - jakie dokumenty są potrzebne?

  W przypadku kradzieży, aby pojazd mógł zostać wyrejestrowany należy przygotować:

 • oświadczenie o kradzieży samochodu,
 • potwierdzenie zgłoszenia kradzieży na policję,
 • postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży,
 • dowód rejestracyjny i kartę pojazdu jeżeli je posiadamy.

 • Dokumenty do wyrejestrowania pojazdu po wycofaniu z obiegu:

 • dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obiegu np. oświadczenie producenta pojazdu
 • dokument potwierdzający odkupienie wycofanego pojazdu przez firmę która wprowadziła go do obiegu

 • Dokumenty potrzebne do wyrejestrowania pojazdu po wywiezieniu z kraju:

 • umowa kupna-sprzedaży lub inny dokument potwierdzający sprzedaż pojazdu,
 • oświadczenie właściciela o sprzedaży pojazdu,
 • kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.

 • Dokumenty do wyrejestrowania pojazdu po jego całkowitej utracie:

 • dokument potwierdzający trwałą utratę pojazdu (złomowanie po wypadku, podpalenie),
 • dowód wpłaty na rzecz gminy ( opłata jest przeznaczona na utrzymanie czystości i porządku w gminie i zależy od rodzaju pojazdu),
 • dowód rejestracyjny i karta pojazdu,
 • tablice rejestracyjne.

 • Czasowe wyrejestrowanie pojazdu

  Czasowe wyrejestrowanie pojazdu to tymczasowe zawieszenie jego rejestracji i tym samym wstrzymanie jego eksploatacji na drogach publicznych. Czasowe wyrejestrowanie jest stosowane w niektórych przypadkach, np. gdy pojazd jest niezdatny do jazdy i wymaga naprawy lub remontu, a jego właściciel chce uniknąć opłat za ważne ubezpieczenie OC.

  Aby wyrejestrować pojazd czasowo, należy złożyć wniosek w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zameldowania właściciela pojazdu. Wniosek powinien zawierać informacje o powodzie czasowego wyrejestrowania oraz okres, na jaki jest ono planowane. Wymagane są także określone dokumenty, w tym dowód rejestracyjny pojazdu i dowód osobisty właściciela pojazdu.

  Po zakończeniu okresu czasowego wyrejestrowania, pojazd musi zostać ponownie zarejestrowany, aby móc ponownie poruszać się po drogach publicznych.

  Jakie są konsekwencje za niewyrejestrowanie pojazdu?

  Obowiązek wyrejestrowania pojazdu spoczywa na właścicielu i współwłaścicielach. Niedotrzymanie go skutkuje dotkliwymi konsekwencjami. Od 1 styczna 2020 roku obowiązują kary za brak wyrejestrowania pojazdu w terminie i zgłoszenia tego w odpowiednim urzędzie. Brak dokonania formalności i wyrejestrowania pojazdu w odpowiednim czasie może prowadzić do powstania dodatkowych obowiązków i konsekwencji prawnych, takich jak na przykład naliczanie opłat za brak ważnego ubezpieczenia OC. Nierzetelni właściciele mogą zapłacić kary od 200 do 1000 PLN na rzecz tego urzędu.

  Co zyskuje właściciel samochodu po wyrejestrowaniu pojazdu?

  Po wyrejestrowaniu pojazdu udaj się lub prześlij do ubezpieczyciela dokument potwierdzający jego wyrejestrowanie oraz wypowiedzenie umowy OC. Dzięki temu umowa wygaśnie, a firma ubezpieczeniowa zwróci Ci pieniądze za niewykorzystane składki OC. Pomożesz także w aktualizacji i uporządkowaniu danych w systemie CEPIK.

  Szukasz firmy, która pomoże Ci się pozbyć starego i uszkodzonego auta, które chcesz wyrejestrować? Zadzwoń! 730 099 997